Interim & HBO Onderwijs

Interim opleidingsmanager nodig?

In een hoog tempo vinden er verschillende terreinen veranderingen plaats, binnen het onderwijs en in onze maatschappij. Dat vraagt om o.a. hbo communicatieopleidingen in te spelen op toekomstgericht onderwijs. In de meeste ontwikkelopgave kan het opleidingsmanagement zelf veel oppakken. Aan de andere kant betekent het dat er ook specifieke expertise of managementcapaciteit nodig is die niet a la minut voor handen is maar wel voor een bepaalde periode noodzakelijk is.

  • Mede sturing aan de vorming en implementatie van onderwijsvernieuwing en bijbehorend organisatietraject
  • Ondersteunen bij onderzoek, beleid naar een succesvolle aanpak en inbedding van diversiteit en inclusiviteit
  • Begeleiden van een (re)organisatietraject, het uitvoeren en bewaken van het HR-beleid en de financien binnen een opleiding.
  • Mede sturing aan het voorbereidingsproces, de projectorganisatie en uitvoering van een accreditatie van een opleiding.
  • In het primaire proces: vervanging en/of waarneming van opleidingsmanager en faculteitsdirectie
  • Vanuit bedrijfsvoering of staf: vervanging en/of waarneming communicatiemanager, – directeur en onderwijsbureaumanager.

Interim & HBO Onderwijs?