Creëer communicatie impact

Dé workshop die u helpt om een helder profiel te creëren zodat uw impact groeit

Wilt u als (politieke) bestuurder uw maatschappelijke impact vergroten en beter zichtbaar zijn in de media? Heeft u behoefte aan een urgentieagenda om te sturen en te focussen? Heeft u als bestuurder een persoonlijke drijfveer om maatschappelijke doelen te verwezenlijken?

Het is tijd om uw boodschap te verduidelijken en een plan te maken. Tijdens een werksessie werk ik met u samen aan een persoonlijke profileringsgids. Het doel is om scherp te stellen op welke persoonlijke maatschappelijke thema’s u zich de komende periode kunt richten in combinatie met een communicatiekalender. De gids biedt houvast en inspiratie voor u, uw team en organisatie.

De profileringsgids bevat:

  • een DISC en Drijfveren profielanalyse – het in kaart brengen van uw voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden om uw persoonlijke effectiviteit in een versterkte positie te brengen.
  • een profiel van u als politieke bestuurder – het ontwikkelen van een bijpassend persoonlijk politiek- en communicatieprofiel dat houvast en inspiratie biedt voor u en u team.
  • thema’s urgentieagenda – het doorzoeken en analyseren van invloeden, risico’s, kansen en ontwikkelingen rondom uw persoonlijke maatschappelijke opgaven om pro-actief in te kunnen spelen en richting te kunnen geven.
  • communicatiekalender – het opstellen van kernboodschappen per thema, een contentplanning en geintegreerde communicatieaanpak om de thema’s sterk te laden en zichtbaar uit te dragen.

Voor wie?

  • Bestuurders (nieuwe en zittende)
  • Wethouders (nieuwe en zittende)
  • Raadsleden (nieuwe en zittende)
  • Politiek-maatschappelijke boegbeelden of personen
  • Directeuren en managers met een zichtbare publieke functie

Wilt uw impact versterken?
Volg een werksessie